ประกาศขยายเวลาการยื่นซอง/เปิดซองการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ จำนวน 214 เซลล์ (Replacement of battery 214 cells)

ประกาศขยายเวลาการยื่นซอง/เปิดซอง

ตามที่ บฟข. ประกาศประกวดราคา อ้างอิงเอกสารสอบราคาเลขที่ 3000142124 จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ จำนวน 214 เซลล์ (Replacement of battery 214 cells)

เนื่องจากมีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง ดั้งนั้น ทาง บฟข. จึงขยายเวลากำหนดการยื่นซอง/เปิดซอง จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็น วันที่ 25 มีนาคม 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ้างอิงจากประกาศประกวดราคา :  ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ จำนวน 214 เซลล์ (Replacement of battery 214 cells)