รู้จักโรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอมเดิมเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อมาในปี 2538 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้รับโอนทรัพย์สินและโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1, 2 และ 3 มาดำเนินการในรูปแบบของโรงไฟฟ้าเอกชนประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (IPP) และถือเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับ กฟผ. จำนวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ปตท.) จากแหล่งผลิตในอ่าวไทย มีการวางท่อจากแหล่งผลิตมาถึงโรงไฟฟ้าโรงแยกก๊าซขนอมของ ปตท. เป็นระยะทาง ประมาณ 160 กิโลเมตร โดยโรงไฟฟ้าขนอมจะรับก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ผ่านสถานีวัดปริมาตรก๊าซ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของโรงไฟฟ้าขนอม และระบบส่งก๊าซนี้จะเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันที่ความสามารถในการผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้า (Maximum Load)

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าขนอม มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน
ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม