ที่ตั้งบริษัท

112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (7) 5529173

หมายเลขโทรสาร

+66(7) 5529179