บฟข.ร่วมสนับสนุนงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬา หน้าที่ว่าการอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมสนับสนุนงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ณ สนามกีฬา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. ผู้ทำคุณประโยชน์และเสียสละต่อส่วนรวมเสมอ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอขนอม ที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม โรงพยาบาลขนอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของทุกแห่งในอำเภอขนอม

Wednesday, March 20, 2024

KEGCO Supports the National Village Health Volunteer Day event held at the Sports Field in front of Khanom District Office. The event aims to honor and praise the village health volunteers (VHVs) who have always dedicated themselves and sacrificed for the common good. This activity was organized by the Khanom District Village Health Volunteer Club in collaboration with the Khanom District Public Health, Khanom Hospital, and all Sub-district Health Promoting Hospitals in Khanom District.