บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยคุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันมหาสมุทรโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 

23 พฤษภาคม 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยคุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันมหาสมุทรโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด