บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มอบหมาย ให้คุณวุฒิชัย เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรม "สัมพันธ์ชุมชนบางคูคัพ ครั้งที่ 22" ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบางคู

24 พฤษภาคม 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มอบหมาย ให้คุณวุฒิชัย เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรม "สัมพันธ์ชุมชนบางคูคัพ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 22 มีขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งใช้กีฬาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะขึ้นจากกิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน บางคูคัพ ในครั้งที่22 นี้