บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดกระดังงา เพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมกุฏิอดีตเจ้าอาวาสพร้อมกุฎิที่พักสงฆ์

บฟข.ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดกระดังงา เพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมกุฏิอดีตเจ้าอาวาสและกุฎิที่พักสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดกระดังงา เพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมกุฏิอดีตเจ้าอาวาสพร้อมกุฎิที่พักสงฆ์ และเพื่อให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ ตามพระบรมพุทธานุญาตนี้เช่นกัน

Sunday, November 19, 2023

KEGCO participated in the Kathina ceremony at Wat Kradang-Nga to bring in funds from the Kathin ceremony to reconstruct of the parsonage.