โรงไฟฟ้าขนอม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยในธรรมชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โรงไฟฟ้าขนอมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยในธรรมชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
วันที่ 26 เม.ย. 2565
คุณโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ,ผู้กำกับการสถานนีตำรวจภูธรขนอม,นายกเทศมนตรีขนอม,สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ,โรงพยาบาลขนอม,หน่วยเฉพาะกิจ ฉก.321 กองทัพเรือ, นายกสมาคมประมงอำเภอขนอม,โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ,สาธารณสุข อ.ขนอม,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอขนอม, ร่วมในกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ บริเวณชายหาดปากน้ำขนอม-อ่าวเตล็ด-ป่าชายเลนคลองขนอม ซึ่งโรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนโดยมีนายสุนทร โพชสาลี ปลัดอาวุโสอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธีเปิด