โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง

15 พฤษภาคม 2565

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยคุณวุฒิชัย เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส พร้อมลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง วัดจันทร์ธาตุทาราม ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วันวิสาขบูชา ซึ่งโรงไฟฟ้าขนอม ร่วมสืบสานมาเป็นประจำทุกปี