โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับกระทรวงแรงงานต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป  ร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับกระทรวงแรงงานต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โดยมีผู้จัดการ ส่วนงานบุคคล คุณอมรรัตน์ นัครัง  (สงค.) พนักงานส่วนบริการ (สบก.)  เจ้าหน้าที่ส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า (สบฟ.) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมความปลอดภัย (สคภ.) และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกันออกบูธและให้การต้อนรับ ณ รร.ขนอมพิทยา อำเภอขนอม