ศูนย์เรียนรู้เพื่อการสาธิตเกษตรอินทรีย์ (Khanom Model) โรงไฟฟ้าขนอม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา

โรงไฟฟ้าขนอม ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการสาธิตเกษตรอินทรีย์ (Khanom Model)                                                      พร้อมรับชมข้อมูลอย่างเต็มอิ่ม จากฐานต่างๆ อาทิเช่น การสาธิตขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ,การผลิตถ่านไร้ควันและน้ำส้มควันไม้,เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยง ห่านและไก่,รวมถึงรับชมระบบโซลาร์เซลล์ และระบบ Smart Farming (ระบบฟาร์มอัจฉริยะ สั่งการผ่านระบบ) โดยมีพี่ๆทีม Khanom Model บรรยายข้อมูลพร้อมสาธิตขั้นตอน ตลอดการศึกษาดูงาน

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงไฟฟ้าขนอม ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจตลอดทุกวัน หากท่านใดสนใจเข้ามารับชม สามารถติดต่อได้ที่ โรงไฟฟ้าขนอม ได้ทุกวันทำการ

#่khanommodel