คณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ให้การต้อนรับคุณณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจต่อเนื่องและคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด นำโดยคุณโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับคุณณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจต่อเนื่องและคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อร่วมวางแผนงานการบริหารจัดการงานบำรุงรักษารักษาโรงไฟฟ้าในอนาคตร่วมกัน