หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > โครงการเพื่อชุมชนและสังคม
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโก พัฒนาและดำเนินการโครงการเพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 4 ข้อ ได้แก่
   
  ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกิจการหลักขององค์กร
พนักงานเข้าใจ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในโครงการ
  สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างชัดเจน
ก่อเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวอย่างแท้จริง
   
 
 
     
 
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์