หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > แนวทางการดำเนินงาน
 
 
ด้วยตระหนักว่า ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนย่อมเกิดจากความเข้มแข็งที่เกื้อกูลกันของทุกภาคส่วน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จึงได้ดำเนินธุรกิจโดยนำหลักการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

 
 

 

 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์