หน้าหลัก > โรงไฟฟ้าขนอม  > การบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
การตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
15 กรกฎาคม 2554
 
 

              ใช้วิธีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539 )ทำการตรวจวัดเดือนละครั้ง จุดตรวจวัดที่บริเวณจุดรวมน้ำทิ้งบ้านพัก ,จุดน้ำทิ้ง Neutralize Basin และ จุดปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น ค่าที่ตรวจวัดคือ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH ) , ค่าอุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า ( conductivity ) ,สารแขวนลอย (suspenened Solid ) สารละลายในน้ำ ( dissolved Solid ) ,ตะกอนหนัก,นำมันและไขมัน ,คลอรีนอิสระตกค้าง, BOD , Sulfide ,ปรอท ,ตะกั่ว , โครเมียม  และ สังกะสี

 
   
 
 
<< back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์