หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศประกวดราคาเพื่อเช่ารถยนต์ใหม่
26 เมษายน 2564
 
 

 
      
           ประกาศประกวดราคา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อเช่ารถยนต์ใหม่ 
ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 3000140051  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-
ขอบเขตและลักษณะการเช่า : บฟข. ต้องการเช่ารถยนต์ใหม่เพื่อใช้งานจำนวน 33 คัน ระยะเวลาสัญญาเช่า 4  ปี แบ่งเป็น 
1.  รถกระบะตอนเดียว (ไม่มีหลังคา)  จำนวน   1   คัน 
2.  รถกะบะตอนครึ่ง (ไม่มีหลังคา)     จำนวน   16   คัน
3.  รถกระบะตอนครึ่ง (มีหลังคา Fiber ทรงสูง)   จำนวน    1    คัน
4.  รถเก๋ง 4 ประตู     จำนวน   12   คัน
5.  รถตู้หลังคาทรงสูง (ขนาดไม่เกิน 3,000  ซีซี)  จำนวน    3    คัน
สถานที่ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 
การยื่นซองประกวดราคา
การเสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย ระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา”
 พร้อมระบุเลขที่ประกวดราคา และ กำหนดยื่นซองเป็นจดหมายปิดผนึก ส่งทางไปรษณีย์  
กำหนดให้ยื่นซองวันสุดท้ายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
โดย บฟข. จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  ( ประทับตราไปรษณีย์ วันสุดท้าย คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 )
และ กำหนดเปิดซองวันที่  20 พฤษภาคม 2564  เวลา  15.00 น.  โดยจ่าหน้าซองถึง 
คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 112  หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  80210
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์