หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
28 กรกฎาคม 2563
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
    ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 4 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย 
    1. ตำแหน่งวิศวกรวางแผนบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
    2. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
        - พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) จำนวน 2 อัตรา
        - พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา
    บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
วิศวกรวางแผนบำรุงรักษา ( 1 อัตรา)
A 12   นายพิตตินันทน์ พานิชการ
A 25   นายเทอดพงศ์ ช่วยแก้ว (สำรอง)

พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) ( 2 อัตรา)
B 17 นายอภิสิทธิ์ พิศกาญจน์
B 05 นายวริทธิ์ วรวาส
B 09 นายธีระชัย พรหมอนุมัติ (สำรองอันดับ 1)
B 03 นายสุขสันต์ จิตตรง (สำรองอันดับ 2)

พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) ( 1 อัตรา)
C 01 นายณัฐนนท์  จันทร์แก้ว

     สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่ ทางส่วนงานบุคคลจะแจ้งรายละเอียดและดำเนินการขั้นตอนต่อไป ส่วนรายชื่อสำรองจะขึ้นบัญขีรายชื่อไว้มีอายุ 6 เดือนนับจากวันประกาศ
 
     จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
    
    
          ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          28 กรกฎาคม 2563

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์