หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล
17 กุมภาพันธ์ 2563
 
 

ประกาศ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล
 ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
 ตามมติคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก และสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน  ดังนี้
1. นายกิตติศักดิ์ จูเจ้ย
2. นายปฐวี สะอาดฤทธิ์
3. นายศราวุธ  แท้เที่ยง
4. นายหัตถชัย  จันทร์โสด
5. นายอนุวัฒน์  แก้วสุวรรณ
 โดยขอให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ สอบการกลึงวัสดุชิ้นงาน การใช้เครื่องมือวัดละเอียด และสอบคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารที่ทำการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา  09.00 น.   เป็นต้นไป

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       
            ประกาศ ณ วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563

                          ( นายโกศล  ศิริวาลย์)
                              กรรมการผู้จัดการ 
                     บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์