หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล
4 กุมภาพันธ์ 2563
 
 

ประกาศ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 : กำหนดการสอบข้อเขียน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : สอบการกลึงวัสดุชิ้นงาน การใช้เครื่องมือวัดละเอียด สอบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศผล

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางเวลาสอบ

7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา

วิชาที่สอบ

08.30 – 11.00 น.  ความสามารถเฉพาะสาขา

11.00 – 12.00 น.  ภาษาอังกฤษ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 – 14.30 น.  ความถนัด (Aptitude)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล

เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ-ชื่อสกุล

A 01  นายนัฐเดช ทองนุ่ม

A 02  นายศราวุธ แท้เที่ยง

A 03  นายธีรภัทร์ เสนทอง

A 04  นายธีระชัย พรหมอนุมัติ

A 05  นายอุสรา ลุนนากัน

A 06  นายสุรพิชญ์ พิบูลย์

A 07  นายวัฒนา มณี

A 08  นายอนันต์ โพธิ์ดก

A 09  นายกิตติศักดิ์ จูเจ้ย

A 10  นายปฐวี สะอาดฤทธิ์

A 11  นายหัตถชัย จันทร์โสด

A 12  นายอนุวัฒน์ แก้วสุวรรณ

A 13  นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เมืองไทย

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้น ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ เพื่อใช้ในการสอบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

( นายโกศล ศิริวาลย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

 

 

 

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์