หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงาน 2564
3 พฤศจิกายน 2564
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
      ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564) ประกอบด้วย
    1. ตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
    2. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
      บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
     อัตราที่รับ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล (1 อัตรา)
A 17 นายอัญศิษฏ์ เฟื่องฟูพงศ์
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (1 อัตรา)
B 04 นายกิตติศักดิ์ เซ่งเส้ง

        สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่ ทางส่วนงานบุคคลจะแจ้งรายละเอียดและดำเนินการขั้นตอนต่อไป
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2564
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์