หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (ช่างเทคนิค)
30 กันยายน 2564
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล 1 อัตรา
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-ชื่อสกุล
B 01 นายเกียรติพงษ์ ทองอนันท์
B 02 นายชินกฤต น้ำใจจริง
B 03 นายสุรวุธ ทองชูใจ
B 04 นายกิตติศักดิ์ เซ่งเล้ง
B 05 นายปฐวี สะอาดฤทธิ์
B 06 นายนพเดช จู้พันธ์
B 07 นายนัฐเดช ทองนุ่ม
B 08 นายศราวุธ แท้เที่ยง
B 09 นายปริภัทร์ สังขพันธ์
B 10 นายศักดิ์สิทธิ์ ขุนเพ็ชร
B 11 นายพีระนันท์ คงเพชร
B 12 นายธีรศักดิ์ จุลสัตย์
B 13 นายทนงศักดิ์ พันธ์ศิลป์

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 กันยายน 2564
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์