หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรับสมัครงาน (กำหนดการ)
1 กันยายน 2564
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  เป็นบริษัท ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 
ตั้งอยู่ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ความมุ่งมั่น ดังนี้
ตำแหน่ง วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน  1 อัตรา Mechanical Maintenance Engineer (1 Position)
ตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา Mechanical Maintenance Technician (1 Position) 
รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2564
2. ผู้สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210 หมายเลขโทรศัพท์ 075-529173 ต่อ 2030-2031 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.) หรือที่ E-Mail : amonrat.suw@egco.com
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4) หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
5) หลักฐานผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
6) หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)
4. วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
5. วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สอบข้อเขียน
6. วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ประกาศผลสอบข้อเขียน
7. วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติตามกำหนด โดยจะมีการ
ประกาศรายละเอียดอีกครั้ง
8. วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลสอบผ่าน www.khanom.egco.com
ส่วนงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์