หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
 
 
27 เมษายน 2558 ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
8 เมษายน 2558 รายชื่อผู้สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมฯ
8 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
8 เมษายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ
8 เมษายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า
8 เมษายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่ง นักบัญชี
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรับสมัครงาน วิศวกรประจำส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรับสมัครงาน วิศวกรประจำส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด จำนวน 1 อัตรา
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรับสมัครงาน วิศวกรประจำส่วนควบคุมประสิทธิภาพ จำนวน 1 อัตรา
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์