หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
 
 
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาเพื่อซื้อรถดับเพลิงใหม่
2 กุมภาพันธ์ 2561 เงื่อนไขในการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 1/2
2 กุมภาพันธ์ 2561 เงื่อนไขในการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 2/2
2 กุมภาพันธ์ 2561 ใบเรียกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง
1 มิถุนายน 2560 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาขาย ซากและอะไหล่ พร้อมรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนอม
1 มิถุนายน 2560 ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ซากและอะไหล่ พร้อมรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนอม (ขอบเขตของงาน)
1 มิถุนายน 2560 ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ซากและอะไหล่ พร้อมรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนอม (หลักฐานของผู้ประสงค์เสนอราคา)
1 มิถุนายน 2560 ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ซากและอะไหล่ พร้อมรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนอม (การส่งมอบงาน)
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์