หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2562 ประกวดราคาซื้อน้ำมันดีเซล
27 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิศวกรประจำส่วนเดินเครื่อง
27 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เคมีและสิ่งแวดล้อม
27 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
26 มีนาคม 2562 ประกาศประกวดราคา
26 มีนาคม 2562 คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
8 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งวิศวกรประจำส่วนเดินเครื่อง
8 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เคมีและสิ่งแวดล้อม
8 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์