หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
21 กรกฎาคม 2559 พัฒนาซ่อมแซมและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับ ชุมชนกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
21 กรกฎาคม 2559
 
 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดย คุณประสิทธิ์ นาคะสรรค์ ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน 4 นำผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพัฒนาซ่อมแซมและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับ ชุมชนกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ 3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  โดยมี อาจารย์สิริศักดิ์ หินทอง ประธานกลุ่มชุมชนบ้านเขาออก และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 30 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์