หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
15 กรกฎาคม 2559 พิธีแห่เทียนพรรษา
15 กรกฎาคม 2559
 
 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามทางพุทธศาสนา โดยกำหนดแห่เทียนพรรษาและถวายวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ  ทั้งหมด  16 แห่ง  นำโดย นายสืบศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ  100 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์