หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ําจืดและพัฒนาหล่งบ่อผุด
26 สิงหาคม 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ทาง โรงไฟฟ้าขนอม โดยนายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ นําผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ําจืดและพัฒนาหล่งบ่อผุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านกลาง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายนิยม ดวงส้ม นายอําเภอขนอม นายก อบต. ควนทอง กํานันตําบลควนทอง ผู้นําชุมชน ชาวบ้านรอบๆ อ่างเก็บน้ําบ้านกลาง อาจารย์และนักเรียน จาก ร.ร.วัดเจดีย์หลวง ร.ร.บ้านท่าน้อย เข้าร่วมจํานวนประมาณ 700 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์