หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2557 โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
19 สิงหาคม 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2557 ทาง โรงไฟฟ้าขนอม โดยทีมงาน คุณไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน นําคณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนต่างๆ ในอําเภอขนอม จํานวน 22 โรงเรียน โรงเรียนละ 9 คน (อาจารย์ 1 คน นักเรียน 8 คน) ไปทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจํานวน 198 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์