หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 พัฒนา ร.ร.บ้านคลองวัง
15 สิงหาคม 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดย คุณประสิทธิ์ นาคะสรรค์ ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน 4 นําผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมพัฒนา ร.ร.บ้านคลองวัง

หมู่ 8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้นําชุมชน และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 40 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์