หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแข่งขันกีฬาอําเภอขนอม ประจําปี 2557
23 กรกฎาคม 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอําเภอขนอม ประจําปี 2557 ณ สนามกีฬาอําเภอขนอม โดยมีนายนพพร ศรีเทพ ประธานเครือข่ายอําเภอขนอม นายกเทศมนตรีตําบลขนอม ปลัดอาวุโสอําเภอขนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดเป็นจํานวนมาก

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์