หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 โครงการมอบแว่นสายตายาวให้กับประชาชน
21 กรกฎาคม 2557
 
 
    

     เมื่อวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 ทาง โรงไฟฟ้าขนอมโดยนายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับชุมชนในอําเภอขนอม 34 หมู่บ้าน ในโครงการมอบแว่นสายตายาวให้กับประชาชน รวมทั้งได้รับการตรวจวัดสายตา โดยจักษุแพทย์ ณ อาคารสํานักงานโรงไฟฟ้าขนอม และมอบแว่นสายตายาวให้แก่มีผู้เข้ามารับบริการ จํานวน 2,270 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์