หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 พัฒนาและมอบโต๊ะหินอ่อน ณ หาดบ้านแขวงเภา
17 กรกฎาคม 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายบัญชา พันธุนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนําผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าขนอม ร่วมพัฒนาและมอบโต๊ะหินอ่อนจํานวน 4 ชุด บริเวณอาคารอเนกประสงค์และสวนสาธาณประโยชน์หาดบ้านแขวงเภา หมู่ 2 ต.ท้องนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้นําชุมชน และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 40 คน ทั้งนี้มี นายกเทศมนตรีตําบลท้องเนียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ท้องเนียน และผู้นําชุมชน ให้การต้อนรับ

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์