หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
10 กรกฎาคม 2557
 
 
   

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และธํารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามทางพุทธศาสนา โดยกําหนดแห่เทียนพรรษาและถวายวัดและสํานักสงฆ์ต่างๆ ทั้งหมด 16 แห่ง นําโดย นายบัญชา พันธุนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์