หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอิสลามบ้านท่าม่วง
5 มิถุนายน 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายมานะ วิทวัสกุล   รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ เป็นประธานมอบอาคารห้องน้ํา และร่วมพัฒนาอาคารเรียนและห้องน้ํา ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอิสลามบ้านท่าม่วง  ณ มัสยิดดารุซซาอาดะห์ หมู่ 1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายมณี ชํานาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้นําศาสนาอิสลาม ประธานชุมชนอิสลามบ้านท่าม่วง พนักงาน และชาวบ้านชุมชนอิสลามบ้านท่าม่วง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 40 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์