หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 พัฒนาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านท่าจันทน์
23 พฤษภาคม 2557
 
 
    
     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557   นายบัญชา พันธุนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นําผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าขนอม ร่วมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้นําชุมชน และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 35 คน ทั้งนี้มี อาจารย์สุรศักดิ์ นวลจันทร์ รักษาการผู้อํานวยการ และผู้นําชุมชน ให้การต้อนรับ

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์