หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
กิจกรรมออกกําลังกาย (Sport Day) ครั้งที่ 2/2557
24 เมษายน 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายเลอวิทย์ เฟื่องไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย ฐานะตัวแทนผู้บริหาร นําผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย (Sport Day)  ครั้งที่ 2/2557 ณ บริเวณลานสโมสรเก่า โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสํานึกในการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้มี นายวิรัตน์
กําลังเกื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาดูแล รักษา ให้คําปรึกษาและประเมินสุขภาพอย่างด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมจํานวน 75  คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์