หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า (Young Crab) ครั้งที่ 1/2557
10 เมษายน 2557
 
 
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงไฟฟ้าขนอม ได้ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จํานวน 55,000 ตัว ณ บริเวณเขื่อนปากน้ําโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลขนอม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณชายฝั่งทะเลขนอม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีพนักงาน ผู้ปฎิบัติงาน และนักศึกษาเข้าร่วมปล่อยในครั้งนี้จํานวน 30 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์