หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
มอบเงินแก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่รถบรรทุกเสาเข็มผ่าน ครั้งที่
24 เมษายน 2557
 
 
     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายมาโนช อมรนิมิตร ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฐานะตัวแทนโรงไฟฟ้าขนอม
ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ รถบรรทุกเสาเข็มวิ่งผ่าน ครั้งที่ 2 ในพื้นที่หมู่ 1 ตําบลควนทอง และ หมู่ 1,4,7 และ 8 ตําบลท้องเนียน อําเภอขนอม จํานวน 191 ราย  เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม 1 หน่วยที่ 4 โดยมีผู้นําชุมชน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์