หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โครงการ อบรมค่ายเยาวชน “บ้านเรา ก็บ้านเขา (ด้วย)
12 มีนาคม 2557
 
 

      โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับสโมสรสำนักข่าวเสียงเด็ก และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขนอม จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชน “บ้านเรา ก็บ้านเขา (ด้วย)”  ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2557  ณ อ่าวท้องหยี อำเภอขนอม จัดพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าขนอม โดยมีนายพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ทั้งนี้มี นายไมตรี  พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ปลัดอำเภอขนอม และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโรงแยกก๊าซขนอม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งเยาวชน อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วม ประมาณ 70 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์