หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 11 มกราคม 2557 วันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2557
 
 
     วันเด็ก ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสเป็นวันเด็กแห่งชาติ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยมีนายไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก นักเรียนต่างๆ ประชาชน และเยาวชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,200 คน สถานที่ บริเวณสนามเด็กเล่นโรงไฟฟ้าขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์