หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 16-20 ธันวามหาราช 2556 กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาผู้นำชุมชน
16 ธันวาคม 2556
 
 
      ในระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2556 บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโก ได้จัดโครงการทัศนศึกษาผู้นำชุมชน ประจำปี 2556 เพื่อเดินทางศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าระยอง ในเครือเอ็กโก และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าระยอง รวมทั้งสถานที่น่าสนใจในจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชนในอำเภอขนอม เช่น นายกเทศบาล นายก อบต. ปลัดเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม จำนวน 75 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์