หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 พัฒนา รพ.สต.บ้านสงวน อ.ท่าศาลา จ.นครฯ
4 ธันวาคม 2556
 
 
      เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายบัญชา พันธุนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นำผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์