หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 4 กันยายน 2556 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชน “ต้นกล้า คุณธรรม”
4 กันยายน 2556
 
 
       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 คุณมานะ วิทวัสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชน “ต้นกล้า คุณธรรม” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโก ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มโรงเรียนในอำเภอขนอม และองค์กรนิสิตมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้จัดทั้งหมด 4 รุ่น สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2556 ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 459 คน


<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์