หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 20-24 โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2556
20 สิงหาคม 2556
 
 
    เมื่อวันที่ 20 - 24 สิงหาคม  2556  ทาง โรงไฟฟ้าขนอม โดยทีมงานคุณไพโรจน์  บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน นำคณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอขนอมจำนวน 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 9 คน (อจารย์ 1 คน นักเรียน 8 คน)ไปทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ  ในจังหวัดภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 225 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์