หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
12 สิงหาคม 2556
 
 
     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมพิธีถวายพานดอกมะลิ ในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาของพระบามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ12 สิงหามหาราชินี  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์  นำโดย นายพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ ซึ่งมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมจำนวน 12 คน     

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์