หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28 ก.ค.- วันที่ 2 ส.ค. 56 โครงการทัศนศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
28 กรกฎาคม 2556
 
 

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ทาง โรงไฟฟ้าขนอม โดยทีมงาน คุณปรัชญา พูลเพิ่ม และ คุณมนตรี โชคอนันต์ นำคณะผู้สูงอายุโรงพยาบาลขนอม ผู้สูงอายุรอบๆ โรงไฟฟ้าขนอม รอบอ่างเก็บน้ำบ้านกลางและบางคู ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภาคกลาง ในโครงการทัศนศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 88 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์