หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
17 กรกฎาคม 2556
 
 
    

   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามทางพุทธศาสนา โดยกำหนดแห่เทียนพรรษาในวัดและสำนักสงฆ์ ทั้งหมด 16 แห่ง นำโดย นายมานะ วิทวัสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์