หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
26 เมษายน 2556 พัฒนาโรงเรียนวัดคีรีวง
26 เมษายน 2556
 
 
     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  นายมานะ วิทวัสกุล  รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ  นำผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฎิบัติงานและนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดคีรีวง หมู่ 3       ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน 45 คน  ทั้งนี้มี อาจารย์ประกอบ ขุนไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง อาจารย์อนันต์ เผือกเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวันครู นายกิติชัย ใจสบาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ท้องเนียน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์