หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดโครงการจัดทำแผนที่สีเขียว และปฏิทินชุมชนอำเภอขนอม
27 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
     ษริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก  และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ได้จัด “โครงการจัดทำแผนที่สีเขียว และปฏิทินชุมชนอำเภอขนอม”  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2556 โดยมีนายไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มี ปลัดพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอขนอมที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  โรงเรียนบ้านท่าน้อย  โรงเรียนขนอมพิทยา โรงเรียนบ้านเปร็ต และโรงเรียนวัดใน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอขนอม ด้านการเกษตร ประมง และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์